Skenderaj, këta janë emrat e mësimdhënësve të rinj që u pranuan në punë këtë muaj (FOTO)

Drejtoria e Arsimit në Skenderaj ka publikuar emrat e  mësimdhënësve dhe pedagogëve të cilët janë pranuar në punë në konkursin e hapur të muajit Dhjetor – Janar të këtij viti, transmeton Drenica Press.

Loading...

Në këtë njoftim thuhet se: “Pas shpalljes së konkursit publik të datës 23.12.2017, që u zhvillua konform Nenit 8 të Ligjit të Punës 03/L-212  dhe përzgjedhjes konform Nenit 35 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar, UA 06/2015 mbi kuadrin profesional arsimor, UA 17/2019, testimit pedagogjik dhe profesional me gojë dhe me shkrim të kandidatëve, komisioni i vlerësimit pranë Drejtorisë së Arsimit shpall:

Listën e kandidatëve të pranuar në shkolla për vitit shkollor 2017/2018

Nr. Emri Mbiemri Shkolla Lënda në të cilën konkuron Vendi
1 Dorarta Ismajli Drenica Gjuhë Angleze Polac
2 Belinda Bajra “Idriz Barani” Gjuhë Angleze Klinë e Epërme
3 Arjetë Tahiraj “Idriz Barani”,
“Azem Bejta”
“Ilir Lushtaku”
Pedagog/e Klinë e Epërme, Prekaz i Epërm,

Prekaz i Poshtëm

4 Dafina Miftari “Shaban Jashari” Mësim klasor Skenderaj
5 Valentina Qorraj “Faik Dragaj” Mësim klasor  Leqinë
6 Argjentina Haxha “Ahmet Delija” Mësim klasor Skenderaj
7 Alban Hasanaj “Kuvendi i Drenicës Matematikë Abri e Poshtme
8 Arizona Haliti “Halit Geci” Mësim klasor Llaushë
9 Zamire Hetemi SHMT “Anton Çetta” Gjuhë shqipe Skenderaj
10 Murat Gashi “Dëshmorët e Qyqavicës”, “Pavarësia “, “Drenica Pedagog/e Qirez, Polac, Krasaliq
11 Ariana Hasani Drenica Mësim klasor Polac

 

Vërejtje: Kandidatët e pranuar të paraqiten në shkollat  përkatëse, brenda 3 ditëve.

Këshilla juridike: Kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë ankese në afat prej 7 ditëve, pas shpalljes së rezultateve.