Komuna e Skenderajt në bashkëpunim me USAID-in, kanë hartuar broshurat informative të thjeshtësuara, për të informuar qytetarët në lidhje me të drejtat dhe mënyrën e regjistrimit të pronës për këto katër forma:

Regjistrimin e pronës të sapo blerë

Regjistrimin e pronës së trashëguar

Regjistrimin e pronës së marrë dhuratë

Regjistrimin e pronës që rrjedh nga vendimi i gjykatës.