Realizimi i projektit me Qatar Charity i hapjes së puseve-bunarave në Vushtrri

Projekti i hajes së puseve-bunarave Qatar Charity në Vushtrri u realizua, duke furnizuar me puse-bunare 60 familje në Vushtrri e poashtu edhe Shkollën fillore në Gllavotin e cila u bë me uj për herë të parë.

Me realizimin e këtij projekti Komuna e Vushtrrisë është marrë që nga fillimi i mandatit të qeverisjes së re.

Kryetari Tahiri, uroi të gjith përfituesit e këtij projekti nëpërmejt rrjetit të tij social facebook.