Qeveria merr vendim për magjjstralen Prishtinë-Mitrovicë

Ministria e infrastrukturës ka shumë vite që është përqendruar në shumë projekte të mëdha nacionale për infrastrukturë rrugore, kryesisht në ndërtimin e autostradave, rrugëve magjistrale, rrugëve regjionale por edhe lokale.

Mirëpo, punimet për ndërtimin e dy rrugëve rajonale, ajo Prishtinë-Pejë dhe Prishtinë Mitrovicë janë zvarritur me vite të tëra për probleme të shpronësimit.

Në mbledhjen e sotme është miratuar vendimi preliminar për shpronësimin e pronave për interes publik, të cilat preken nga ndërtimi i rrugës Prishtinë-Mitrovicë në zonën kadastrale Stanovc i Epërm të Komunës së Vushtrrisë.