Shokët tentuan ta zgjojnë nga gjumi, por tentimi i tyre dështoi.

Asnjë mësimdhënësi nuk i pëlqen që nxënësit e tij të flejnë në klasë, por as edhe këtij mësuesi që vendosi ta zgjodhe nxënësin me një mënyrë të pabesueshme.

Shokët tentuan ta zgjojnë nga gjumi, por tentimi i tyre dështoi, transmeton Gazeta Express.

Profesori mori fikësen e zjarrit dhe e zgjoi nxënësin nga gjumi. Shikojeni videon: