Ka tre vjet që Albert Bardhi nga Gllogoci, i cili është i verbër, lexon Kuranin në gjuhën shqipe të shkruar me alfabet Braj.

Ky Kuran është botuar në vitin 2007 për personat e verbër në Kosovë, që i takojnë besimit islam.