Konkurs për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë në arsimin e mesëm të lartë (DOKUMENT)

Konkurs për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë në arsimin e mesëm të lartë, për vitin shkollor 2018/2019.

Loading...

Emrat e shkollave dhe pofileve mund t’i gjeni më poshtë:

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj

Fotografia e Drejtoria e Arsimit - Skenderaj