Komuna e Skenderajt furnizohet me 500 kontejner 120 litra dhe 100 1.1m3, për mbeturina

Komuna e Skenderajt ne kuadër të Projektit  “Shërbimet e Qëndrueshme Komunale” sot me dt. 24.05.2018 po furnizohet me një sasi të kontejnerëve  (500 kontejner 120 litra dhe 100 1.1m3 )  të mbeturinave donacion  nga GIZ-i Gjerman .

Loading...

Ky donacion do ti  shërbej Komunës së Skenderajt për një Mjedis sa me te Pastër .

Lidhur me këtë donacion faleminderojm Giz-in Gjerman  për përkrahjen ne fushën e Menaxhimit te Mbeturinave .