Në komunën e Skenderaj ka reduktime të energjisë elektrike.

Mësohet se në NS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:
Dalja 10kV Runiku (Kodi: 74000005) në Stabilimenti 10kV në Runik prej orës 09:00-16:00

NS 10/04kV Surigana ( Kodi: 74000005040) 
• NS 10/04kV Banja e Runikut (Kodi:74000005040) 
• NS 10/04kV Radisheva (Kodi:74000005051)  
• NS 10/04kV Radisheva (Kodi:74000005037) 

Vendet: Surigana, Banja e Runikut dhe Radisheva.

Arsyeja e ndërprerjes: Demolimi i shtyllave të vjetra të betonit.

No tags for this post.