KEDS-i, të martën, ka publikuar orarin më të ri të reduktimeve me energji elektrike për qytetet e Kosovës në ditët e ardhshme.

Orari i plotë:

Prishtina

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2018 në TS 110/35/10kV Palaj do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi: 18024001) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolaku te Berishët, Lajthishta, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, TR privat te Mjekiqi, Bivolaku te Saraqët, Plemetin – Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

Më 22.11.2018 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Ballovc (Kodi: 14000008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sfeqla, Dumoshi, Shajkovci, Surdulli, Hertica, Drazhnja, Rakenica dhe Turuqica.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

Më 22.11.2018 në TS 35/10kV Mazgit do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Prugovc (Kodi: 15019008) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Raskova, Bakshia, Mulliri Prugovc, Berishët, Arena rstor, Plashnikët Prugovc dhe Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

Prizreni

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22. 11.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Poslishta ( Kodi: 30035006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtja preventive.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 22.11.2018 në TS 35/10kV Shtime do të ndërpritet:

TS 10/0.4 kV TS Kulla Shtime (Kodi: 4104603039) prej orës 08:00-11:00 deri në ora 13:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e rrugës “14 Dhjetori ”, një pjesë e rrugës “12 Qershori”, një pjesë e rrugës “Tahir Sinani”.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e konsumatorëve.

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2018 në TS 110/35/10kV Lipjan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Baza e Asfaltit (Kodi: 41000005) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Baza e asfaltit, Jeta e Re, Gracka e Vjetër,Topliqani dhe Gracka e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Gjakovë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Me 22.11.2018 në TS 35/10 KV Gjakova 1 do të ndërpritet.

Dalja 10 kV Skivjan (Kodi: 80080009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Gjilani

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2018 në NS 35/10 kV Kllokot do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Pozhorani (Kodi: 61065014) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS.121 Pompa (Zejna); TS.122 Pirraj; TS.123 Ramajt; TS.124 Zukajt; TS 125 Kulla; TS.126 Alidemët; TS.127 Alidemët; TS.147 P(Shtëpia Private); TS.148 Gurthyesi (Qerimi); TS.149 Pompa TS.150; Pozhoran TS.151 Novosellë; TS.152 TS. i fundit; TS.153 Ramjan (Imria); TS.154 Ramjan P.(Zahir) TS.155 Ramjan (Xhamia) TS.156 Ramjan (Shkolla) TS.157 Mulliri TS.158;TS. i ri Zukajt Pozhoran TS.160; TS. Pirrajt Pozhoran, TS.159 TS. Pozhoran Dalja e Reja TS.162 TS.SH Fusha e Sportit.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Mitrovica

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Më 22.11.2018 në TS 35/10 kV Mitrovica 2 do të ndërpritet:

TS 10/0.4 kV Ali Shipoli (Kodi: 71075004004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: konsumatorët të cilët furnizohen nga ky trafostacion.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit të tensionit të ulët.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10kV Turiqevci (Kodi: 74000006) prej orës 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Më 22.11.2018 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushefci, Polaci, Dashefci, Baksi, Qirezi, Prellofci, Krasaliq, Kozhica, Krasmirofci, Likoshani, Gradica dhe Godanci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

Peja

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

Më 22.11.2018 në NS 110/10kV Deqan do të ndërpritet:

Dalja 10 kV Strellci (Kodi: 53000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniqi, Lebusha, Strellc i Epër, Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.