Këto janë pasuritë natyrore të Komunës së Skënderajt

Territori i Komunës së Skënderajt në pikëpamje gjeologjike nuk është hulumtuar mjaft., kështu që janë të nevojshme hulumtimet e mëtutjeshme në këtë drejtim.
Territori që përfshin komuna e Skënderajit nuk ka hulumtime të mjaftueshme nga aspekti gjeologjik andaj të dhënat që do ti japim me sa vijon nuk janë të gjitha të dhënat për pasuritë nëntokësore që mund t’i këtë komuna.

Në bazë të hulumtimeve që janë bërë deri më tani komuna ka këto pasuri nëntokësore: Gurë gëlqerorë, Argjil i kualitetit të lartë për punimin e matrialeve ndërtimore, Plumb dhe Zing (këto të dhëna janë marrë sipas disa hulumtimeve burimore sesa në bazë të hulumtimeve shkencore) dhe së këto zona janë në fshatrat e Bajës dhe Syriganës, Xehet e Nikelit.

Duke u bazuar në faktin se minera e Feronikelit nuk është larg nga territori i komunës sonë sipas disa të dhënave ka shenja se edhe në fshatrat e komunës së Skënderajit siqë janë: Qirez, Baks, Prellovc etj ka xehe nëntokësore por që duhet të bëhet një hulumtim shkencor i saktë.