Ja kush shkon më tej në turnirin “Driton Ahmeti”

 
Në takimet që u zhvilluan sot në turnirin Tradicional Memorial “Driton Ahmeti”, u përmbyll me këto rezultate për këto ekipe.
Në skemën e më poshtme mund të shikoni se cilat ekipe kanë shënuar fitore si dhe takimet e ardhshme të ekipeve:

1 2