Hyjnë në grevë minatorët e Stantërgut

Bukën e refuzuan, e as ndërrimin e punës nuk e mbajtën.

Punëtorët e Stantërgut në Mitrovicë të martë, derisa po bëheshin gati për punë, thanë se nuk kishin ushqim kualitativ.

Për këta arsye ata vendosën të hyjnë në grevë.