Shkruan: Sali SHOSHI

Gyp ujësjellësi, me gjasë, i periudhës romake, i identifikuar sot në fshatin tim, Dujakë, Gjakovë. Dujaka ka pasur ujesjelles 2000 vjet me përpara ndërsa sot nuk e ka një të tillë. Çfarë ironie!!!

gypi-dujake

No tags for this post.