Komuna e Drenasit, përkatësisht Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik, në bazë të planit të punës për vitin 2016, ka realizuar projektin për furnizimin e bletarëve me ushqime për bletë.

Drejtori i Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik,  Skender Hasi, tha se është shumë e rëndësishme që sa më shumë fermer të merren me bletari dhe prodhimin e mjaltës, pasi që kjo veprimtari është mjaft profitabile.

Ai ka treguar se Komuna e Drenasit, përkatësisht drejtoria që ai udhëheq, në bazë të mundësive buxhetore, nga kategoria e subvencioneve edhe këtë vit ka mbështetur bletarët e Komunës sonë sipas kritereve të caktuara në shpallje publike.

“Prioritet në këtë projekt kanë pasur bletaret që kanë poseduar 5 deri në 29 koshere me bletë, pasi që këta nuk kanë pasur mundësinë të gëzojnë të drejtën e subvencionimit nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, ku për një koshere bletarët që kanë poseduar mbi 30 koshere kanë përfituar nga 15 euro për një shoqëri me bletë”, thuhet në komunikatën e komunës së Drenasit.