Deklaratë e ashpër e Ambasadës Amerikane: Kuvendi të mos ua lehtësojë dënimet kriminelëve

Ambasada e SHBA-ve në Kosovë ka kundërshtuar ashpër propozimin për ndryshime kushtetuese për llogaritjen e 1/3-ës së dënimit për kriminelët me vendim të gjykatës.

Në një deklarata për media, Ambasada amerikane në Prishtinë ka marrë disa shembuj të disa të dënuarve që do të përfitonin nga ky ndryshim, raporton Gazeta Express.

Nëse do të ndodhte ky amendamentim, Ambasada më e fuqishme në vend pohon se do të ishte turp politik për Kuvendin e Kosovës, dhe do të dobësonte sundimin e ligjit.

Deklarata e plotë: 

Shtetet e Bashkuara përkrahin miratimin e Ligjit për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale i cili do të mbyllte vrimat ligjore të cilat lejojnë që kriminelët e lidhur me politikën të braktisin burgun për arsye të pakuptimta. Sidoqoftë, ne fuqimisht kundërshtojmë amandamentin e propozuar në këtë ligj i cili amandament i siguron çdo të arrestuari llogaritjen e 24 orëve të mbajtjes së burgut si 36 orë të kryerjes së dënimit.

Ky amandament, ashtu siç është tani, do t’i jepte të drejtë ÇDO krimineli të dënuar që është duke kryer dënimin me burg që ta ketë dënimin më të shkurtër për 1/3-ën e kohëzgjatjes së dënimit. Kjo poashtu do të thotë se një trup politik – Kuvendi – është duke e shpallur të gabueshëm çdo vendim të pavarur juridik që rezulton me mbajtje të burgut, dhe se çdo dënim me burg në të ardhmen do të jetë më i shkurtër se sa ai që e vendos gjyqtari. Për shembull, me kalimin e këtij amandamenti, personi që është dënuar me 23 vjet burg pasi që ka vrarë të fejuarën e tij duke e therur 76 herë do të mbajë vetëm 15 vjet. Ky amandament e dobëson parimin e sigurisë ligjore dhe të pavarësisë së gjyqësorit.

Ne i bëjmë thirrje Kuvendit që të refuzojë këtë përpjekje për dobësimin e sundimit të ligjit, dhe që të lëvizë përpara me ligje që do ta forconin atë. Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara ndaj forcimit të sundimit të ligjit në Kosovë dhe ndaj punës së përbashkët me Kosovën në këtë përpjekje.