Xhordan Mangosan është një artist Filipinas i vlerësuar me çmime, i cili ka shfrytëzuar fuqinë e diellit për të krijuar vepra të bukura arti. Ai përdor një xham zmadhues, duke u fokusuar rrezet e diellit në një pikë super të nxehtë që ai pastaj përdor për të djegur vizatimet e tij të bukura mbi dërrasa druri.

sunlight-drawing-pyrography-art-jordan-mang-osan-2 sunlight-drawing-pyrography-art-jordan-mang-osan-3  sunlight-drawing-pyrography-art-jordan-mang-osan-5   sunlight-drawing-pyrography-art-jordan-mang-osan-11 sunlight-drawing-pyrography-art-jordan-mang-osan-12 sunlight-drawing-pyrography-art-jordan-mang-osan-13