Memorandum mirëkuptimi mes komunës së Drenasit dhe GIZ-it gjerman

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci dhe Menaxheri i programit KEEP të Deutsche Gesellschaft  fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ),  Kai Hofman nënshkruan memorandum të mirëkuptimit, Projekti i Kosovës për Efiçiencën e Energjisë (KEEP) për krijimin e sistemit të menaxhimit të energjisë në nivel lokal.

Qëllimi i memorandumit është të sigurohet bashkëpunimi  i dakorduar dhe i ngushtë midis palëve nënshkruese për krijimin e sistemit për menaxhimin komunal të energjisë, bazuar në marrëveshjen për zbatim të projekteve për bashkëpunim teknik të datës 29.08.2017, në mes të GIZ dhe Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të Kosovës.

Kryetari Lladrovci falenderoi përfaqësuesin e GIZ për bashkëpunimin e ngushtë me Komunën e Drenasit, ndërsa Menaxheri i GIZ-it tha se Komuna e Drenasit është përzgjedhur e para nga Komunat e Kosovës  për arsye se nga viti 2009 që kemi bashkëpunuar i ka përmbushur të gjitha memorandumet e mirëkuptimit  njëqind përqind (100%) në fushën e efiçiencës së energjisë. Komuna me këtë memorandum do të përfitoj projekte në fushen e efiçiencës së energjisë e sidomos në objektet shkollore, shëndetësore dhe ato publike.

Lexo tjetër  Qeveria mbështetë përfundimin e projektit për furnizimin me ujë të pijshëm të 100 fshatrave