KMDLNj: Të verifikohen listat e veteranëve

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut ka ngritur si shqetësim, çështjen e mundësisë së zvogëlimit të pagës për veteranët e luftës dhe dyshimet për fryrjen e listave për këtë kategori.

KMDLNj në një takim me ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi ka kërkuar përgjegjësi për ata që i kanë fryrë listat dhe verifikim të listave jo nga ata që kanë kontribuar për këto lista por nga një komision i pavarur.

Sipas një komunikate të KMDLNj-së, ministri Abrashi u ka thënë atyre se ende nuk kanë kërkesë zyrtare nga FMN dhe se nuk është marrë asnjë vendim për këtë, mirëpo, është shqetësues numri i madh i veteranëve të luftës i cili e kalon 40.000, ndërsa planifikimet buxhetore ishin bërë për 13 – 14.000 veteranë të luftës.

“KMDLNj edhe më parë ka shfaqur dyshime se listat e veteranëve të UÇK – së janë të fryra, janë joreale, të pavërteta dhe si të tilla nuk do të duhej të pranoheshin. KMDLNj ka kërkuar përgjegjësi për ata që i kanë fryrë listat , verifikim të listave jo nga ata që kanë kontribuar për këto lista por nga një komision i pavarur. Kosova me këto mundësi buxhetore nuk ka mundësi minimale t’i kompensojë mbi 40.000 veteranë të luftës sepse më shumë se 50% janë kontrabanduar në këto lista. Si zgjidhje e çastit KMDLNj ka propozuar që të gjithë ata që janë në marrëdhënie pune dhe marrin pagë mbi mesataren e Kosovës e të cilët marrin edhe pagë si anëtarë të TMK –së dhe invalidë të luftës duhet të përcaktohen për pagën që duan ta marrin e jo të marrin pagë nga tri pozita. Mjetet e kursyera do të shkonin në një fond të veçantë për përmirësimin e pagave të veteranëve të luftës”, thuhet në komunikatën e KMDLNj-së.

Lexo tjetër  Nisma: Kthimi i VV-së në Kuvend, si “cjapi të kasapi”

KMDLNj sqaron se Sindikata e pavarur e administratës publike e Kosovës i është drejtuar KMDLNj –së dhe ka vizituar zyren në Prishtinë shkaku se konsideron se: pranimi i statusit të punës kontributdhënës për periudhën 1989 – 1999 pa i paguar kontributet sanksionohet me Ligjin nr. 04/L-131,ndërsa n eni 8 paragrafi 6 i këtij ligji përfshinë punëtorët e arsimit , të shëndetësisë dhe të tjerët të cilët nuk përmenden shprehimisht prandaj SPAK –u pretendon se i është bërë padrejtësi anëtarësisë interesat e të cilat i përfaqëson e të cilat do të duhet të trajtohen si ata të arsimit dhe të shëndetësisë.

Gjatë takimit me KMDLNj, ministri Abrashi tha se është i informuar shumë mirë me këtë rast dhe se po punohet me një dinamikë të përshpejtuar që pas rregullimit të statusit pensional për punëtorët e arsimit dhe të shëndetësisë për njohjen e statusit pensionalkontributdhënës të periudhës 1989 – 1999 të vazhdohet edhe me kategoritë e tjera dhe se në këtë drejtim nuk do të diskriminohet askush dhe se do të veprohet në përputhje me ligjin.

“Është duke u punuar në kompletimin e listave për ta përshpejtuar tërë procesin. KMDLNj e njoftoi ministrin Abrashi se kërkesat e SPAK – ut janë të arsyesh me dhe në përputhje me ligjin mirëpo në të njejtën kohë duhet të merret parasysh konteksti ekonomiko – social sikur edhe kapaciteti buxhetor i qeverisë së Kosovës dhe vetëm në bazë të këtyre parametrave edhe mund të përcaktohet realizimi i dinamikës së këtij procesi. Një problem që shumë e rëndon Buxhetin e Kosovës janë pensionet e dyfishta me ç’rast më shumë se 23.00 shtetas të Kosovës nga diaspora e që kanë dy pensione ( në vendin ku jetojnë dhe në Kosovë) pjesa dërrmuese nga Turqia , Zvicra , Gjermania , Maqedonia dhe shtetet tjera e rëndojnë buxhetin me 27 – 29 milionë euro për një vit. KMDLNj konsideron se kjo dukuri është e kundërligjshme dhe se pensionistët duhet të deklarohen nëse duan ta marrin pensionin në shtetin ku e kanë fituar të drejtën e pensionimit apo pensionin që e kanë fituar në Kosovë në bazë të moshës dhe i cili nuk iu takon në asnjë mënyrë. KMDLNj kërkon që të ndërpritet kjo praktikë e pensioneve të dyfishta duke i azhurnuar listat në bashkëpunim me shtetet ku e kanë fituar të drejtën e pensionit pas së cilës do të fshiheshin në mënyrë automatike nga lista e pensioneve të Kosovës”, thuhet në komunikatë.

Lexo tjetër  S’ka më Zyrë të Prokurorit Disiplinor

KMDLNj do të bashkëpunojë edhe në të ardhmen me Ministrinë për Punë dhe Mirëqenie Sociale në mënyrë që të tejkalohen problemet e adresuara në zyrën e KMDLNj –së.